Časové rady

Bilaterálna spolupráca

Bilaterálna spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Štúdijná návšteva kubánskej delegácie Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2016 1 690 € Fa search plus
  Štúdijná návšteva delegácie z Albánska (Min. ekonomického rozvoja, obchodu a podnikania) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Donorská vláda 2015 3 094 € Fa search plus
  Štúdijná návšteva Ministerstva štátnej správy a samosprávy Srbskej republiky Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2016 100 € Fa search plus
  Štúdijná návšteva Ministerstva financií Srbskej republiky Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2017 1 500 € Fa search plus
  Štúdijná návšteva - výmena skúseností z digitalizácie múzejných zbierok Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Donorská vláda 2015 4 042 € Fa search plus
  Štúdia uskutočniteľnosti – Schéma mobility moldavských študentov IT na účel transferu mäkkých a tvrdých zručností v oblasti IT Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Súkromný sektor v krajine poskytovateľa 2019 0 € Fa search plus
  Študinjá návšteva - sledovanie a hodnotenie EU fondov Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Donorská vláda 2015 3 153 € Fa search plus
  Študijný pobyt zamestnancov Kancelárie parlamentu Albánskej republiky p. Albany Shtylla v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Donorská vláda 2014 2 583 € Fa search plus
  Študijné pobyty MAAE Malajzia 2013 Úrad jadrového dozoru SR Donorská vláda 2013 1 500 € Fa search plus
  Študijné pobyty MAAE Kazachstan 2013 Úrad jadrového dozoru SR Donorská vláda 2013 48 000 € Fa search plus
  Študijné pobyty MAAE Egypt 2013 Úrad jadrového dozoru SR Donorská vláda 2013 5 000 € Fa search plus
  Študijné návštevy MAAE Zimbabwe 2014 Úrad jadrového dozoru SR Donorská vláda 2014 3 000 € Fa search plus
  2715 záznamov (stránka 2 z 227)

  Vyplatená suma 2013 - 2019 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 11 959 306 €
  2014 12 279 254 €
  2015 15 511 776 €
  2016 21 029 803 €
  2017 27 880 496 €
  2018 25 697 020 €
  2019 19 320 950 €