Časové rady

Bilaterálna spolupráca

Bilaterálna spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Vládne štipendiá Macedónsko 2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Donorská vláda 2013 31 050 € Fa search plus
  Caucasian House - medzikultúrny dialóg a spolužitie v mieri Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v donorskej krajine 2013 5 760 € Fa search plus
  House of Family Phnom Penh Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v donorskej krajine 2013 7 200 € Fa search plus
  Podpora rozvoja dobrovoľníctva v Gruzínsku so zameraním na legislatívnu inštitucionalizáciu dobrovoľníctva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v donorskej krajine 2013 2 880 € Fa search plus
  Budovanie kapacít v oblasti programového rozpočtovania v rámci programu VFpR / študijná návšteva Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2013 60 € Fa search plus
  Vyplňme to prázdne miesto! - Dobrovoľníci pre deti ulice Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v donorskej krajine 2013 4 800 € Fa search plus
  Afrika bez mýtov Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v donorskej krajine 2013 15 809 € Fa search plus
  Vládne štipendiá Etiópia 2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Donorská vláda 2013 3 660 € Fa search plus
  Vládne štipendiá Irak 2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Donorská vláda 2013 1 400 € Fa search plus
  Vládne štipendiá Albánsko 2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Donorská vláda 2013 10 415 € Fa search plus
  Vládne štipendiá Malajzia 2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Donorská vláda 2013 1 780 € Fa search plus
  Changing of glas windows in the sports hall in the school Brod Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v rozvojovej krajine 2013 4 860 € Fa search plus
  2278 záznamov (stránka 2 z 190)

  Vyplatená suma 2013 - 2018 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 11 959 306 €
  2014 12 279 254 €
  2015 15 511 776 €
  2016 21 029 803 €
  2017 30 811 174 €
  2018 27 456 410 €