Časové rady

Bilaterálna spolupráca

Bilaterálna spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Zariadenie pre počítačovú miestnosť Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Miestna samospráva 2018 9 698 € Fa search plus
  Ćisté miesto pre všetkých Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Vláda príjemcu 2018 7 000 € Fa search plus
  Vodovod pre dedinu Katerinovka Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Miestna samospráva 2018 7 000 € Fa search plus
  Vystúpenie ukrajinských historikov a archivárov na seminári pre slovenských novinárov a publicistov v Bratislave Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank 2018 5 238 € Fa search plus
  Support of tourism potential of mountain regions in Georgia as a means of their development Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v rozvojovej krajine 2018 2 674 € Fa search plus
  A Water Kiosk at school Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Vláda príjemcu 2018 1 408 € Fa search plus
  Reconstruction of school yard of “Hajdar Hoxha Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v rozvojovej krajine 2018 2 999 € Fa search plus
  Vzdelávanie detí, mládeže a žien z populácie sýrskych utečencov, zvyšovanie kapacít v poskytovaní psychosociálnej podpory vo východnom Bejrúte Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v donorskej krajine 2018 154 304 € Fa search plus
  Dobrovoľník 2 pre Malindi, Keňa Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank 2018 1 440 € Fa search plus
  Štipendium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ústredná vláda 2018 36 785 € Fa search plus
  Štipendium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ústredná vláda 2018 72 095 € Fa search plus
  Materiálna HP Bosna a Hercegovina 2018/2 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky Donorská vláda 2018 4 140 € Fa search plus
  2278 záznamov (stránka 2 z 190)

  Vyplatená suma 2013 - 2018 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 11 959 306 €
  2014 12 279 254 €
  2015 15 511 776 €
  2016 21 029 803 €
  2017 30 811 174 €
  2018 27 456 410 €