Časové rady

Bilaterálna spolupráca

Bilaterálna spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Skúsenosti z Košíc pre Novi Sad - Európske hlavné mesto kultúry v r.2021 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ústredná vláda 2018 2 988 € Fa search plus
  Skúsenosti z realizácie dôchodkovej reformy Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ústredná vláda 2018 5 524 € Fa search plus
  Short-term Internship of Tamar Balavadze MFA GE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ústredná vláda 2018 2 139 € Fa search plus
  Rekonštrukcia školy Aleks Buda Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Verejné spoločnosti 2018 6 998 € Fa search plus
  Počítačové vybavenie Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Miestna samospráva 2018 3 254 € Fa search plus
  Obnova starých kešu kríkov Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 2018 7 000 € Fa search plus
  Počítače pre dievčenskú školu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Miestna samospráva 2018 2 278 € Fa search plus
  Učebňa hrou Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Vláda príjemcu 2018 5 000 € Fa search plus
  Označenie bicyklových trás Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Miestna samospráva 2018 4 270 € Fa search plus
  Vybudovanie skleníkov Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Miestna samospráva 2018 4 212 € Fa search plus
  Vzdelávacie centrum a letný tábor pre znevýhodnené deti Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Miestna samospráva 2018 5 890 € Fa search plus
  Podpora zdravia Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Miestna samospráva 2018 9 856 € Fa search plus
  2278 záznamov (stránka 1 z 190)

  Vyplatená suma 2013 - 2018 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 11 959 306 €
  2014 12 279 254 €
  2015 15 511 776 €
  2016 21 029 803 €
  2017 30 811 174 €
  2018 27 456 410 €