Časové rady

Bilaterálna spolupráca

Bilaterálna spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Mzdové náklady zamestnancov MF SR podieľajúcich sa na aktivitách súvisiacich s ODA 2019 Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2019 60 000 € Fa search plus
  Odovzdávanie skúseností v oblasti digitalizácie verejnej správy v krajinách Západného Balkánu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v donorskej krajine 2019 40 469 € Fa search plus
  Realizácia panelu "Príspevok žien k mieru, demokracii a rozvoju západobalkánskeho regiónu" v rámci Belehradského bezpečnostného fóra 2019 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v rozvojovej krajine 2019 10 000 € Fa search plus
  Úhrada prvej splátky v rámci Spoločného Programovania EÚ v Keni v oblasti rozvojovej spolupráce Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MEDZINÁRODNÉ MVO 2019 625 000 € Fa search plus
  OBSE SMM Ukrajina 2019 Úrad ministerstva vnútra Donorská vláda 2019 134 525 € Fa search plus
  MINUJUSTH Haiti 2019 Úrad ministerstva vnútra Donorská vláda 2019 115 045 € Fa search plus
  OBSE ExB projekt 2019: Lídri proti intoleranciii a násilnému extrémizmu - LIVE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 2019 5 000 € Fa search plus
  Materiálna humanitárna pomoc, Ukrajina_2019 Úrad ministerstva vnútra Ústredná vláda 2019 122 528 € Fa search plus
  Digitálna infraštruktúra Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 2019 6 948 € Fa search plus
  Improving business environment tools in calarasi District Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 2019 7 000 € Fa search plus
  Scholar at Risk Slovakia Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu INŠTITÚCIE VEREJNÉHO SEKTORA 2019 15 054 € Fa search plus
  Zdravotná starostlivosť a nutričná podpora pre vnútorných utečencov v provincii Dohuk Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank 2019 39 998 € Fa search plus
  2715 záznamov (stránka 1 z 227)

  Vyplatená suma 2013 - 2019 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 11 959 306 €
  2014 12 279 254 €
  2015 15 511 776 €
  2016 21 029 803 €
  2017 27 880 496 €
  2018 25 697 020 €
  2019 19 320 950 €