Časové rady

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Informačno-komunikačné technológie v Keni VEREJNO-SÚKROMNÉ PARTNERSTVÁ a SIETE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2014 0 € Fa search plus
  Budovanie kapacít inštitúcií v Bosne a Hercegovine v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (OZE) prostredníctvom prenosu slovenských skúseností v oblasti energetiky MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2014 0 € Fa search plus
  Čierna Hora na ceste do euroatlantickej rodiny 2013-2014 MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2015 0 € Fa search plus
  Udržateľný rozvoj a zodpovedné poľnohospodárstvo v Keni MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2016 0 € Fa search plus
  Dobrovoľník 2 pre Nairobi MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2016 0 € Fa search plus
  Bezodpadové spracovanie nebezpečných biologických odpadov na produkty vhodné pre intenzívne ekologické poľnohospodárstvo Iné nebankovné subjekty v krajine poskytovateľa Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2016 0 € Fa search plus
  Finančný príspevok pre aktivity EED Európska únia Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 0 € Fa search plus
  Podpora transparentnosti a finančnej udržateľnosti regionálnych politík, štátnych podnikov a samospráv v Moldavsku MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 0 € Fa search plus
  Dohoda o finančnom príspevku medzi MF SR a MF Čiernej Hory Ústredná vláda Ministerstvo financií SR 2018 0 € Fa search plus
  Riešenie konfliktov v rozvojovom kontexte II. MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 0 € Fa search plus
  Portable Diagnostics Accessible to Everybody – Business Plan Súkromný sektor v krajine poskytovateľa Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 0 € Fa search plus
  Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/ Srbsko Rozvojová banka Rady Európy Ministerstvo financií SR 2019 0 € Fa search plus
  3186 záznamov (stránka 1 z 266)

  Vyplatená suma v rokoch 2013 - 2019 podľa typu toku

  Rok Typ toku Vyplatená suma
  2013 ODA 64 580 131 €
  2014 ODA 62 649 961 €
  2015 ODA 76 551 079 €
  2016 ODA 93 652 967 €
  2017 ODA 100 408 352 €
  2018 ODA 104 871 959 €
  2019 ODA 102 362 679 €

  Vyplatená suma v rokoch 2013 - 2019 podľa financujúceho subjektu

  Year Financujúci subjekt Vyplatená suma
  2013 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 6 070 013 €
  2013 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 3 301 449 €
  2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 237 471 €
  2013 Ministerstvo financií SR 49 488 595 €
  2013 Ministerstvo životného prostredia SR 235 565 €
  2013 Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 374 €
  2013 Úrad ministerstva vnútra 1 647 871 €
  2013 Úrad jadrového dozoru SR 328 294 €
  2013 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 6 600 €
  2013 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 411 643 €
  2013 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 159 266 €
  2013 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 243 910 €
  2013 Kancelária Národnej rady SR 15 000 €
  2013 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 57 242 €
  2013 Ministerstvo zdravotníctva SR 373 838 €
  2013 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 0 €
  2013 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 0 €
  2013 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 0 €
  2013 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 0 €
  2013 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 0 €
  2014 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 3 808 969 €
  2014 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2 790 326 €
  2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 353 169 €
  2014 Ministerstvo financií SR 49 685 573 €
  2014 Ministerstvo životného prostredia SR 367 889 €
  2014 Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 362 €
  2014 Úrad ministerstva vnútra 2 008 072 €
  2014 Úrad jadrového dozoru SR 299 956 €
  2014 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 0 €
  2014 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 290 144 €
  2014 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 174 798 €
  2014 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 321 797 €
  2014 Kancelária Národnej rady SR 0 €
  2014 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 40 195 €
  2014 Ministerstvo zdravotníctva SR 481 654 €
  2014 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 4 057 €
  2014 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 20 000 €
  2014 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 0 €
  2014 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 0 €
  2014 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 0 €
  2015 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 4 991 268 €
  2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 4 093 348 €
  2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 266 739 €
  2015 Ministerstvo financií SR 58 997 057 €
  2015 Ministerstvo životného prostredia SR 237 984 €
  2015 Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 908 €
  2015 Úrad ministerstva vnútra 3 278 619 €
  2015 Úrad jadrového dozoru SR 285 648 €
  2015 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 5 500 €
  2015 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 433 845 €
  2015 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 200 522 €
  2015 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 374 964 €
  2015 Kancelária Národnej rady SR 0 €
  2015 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 43 178 €
  2015 Ministerstvo zdravotníctva SR 545 095 €
  2015 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 0 €
  2015 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 661 312 €
  2015 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 132 092 €
  2015 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 0 €
  2015 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 0 €
  2016 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 780 648 €
  2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 14 705 395 €
  2016 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 37 291 €
  2016 Ministerstvo financií SR 65 456 733 €
  2016 Ministerstvo životného prostredia SR 265 450 €
  2016 Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 818 €
  2016 Úrad ministerstva vnútra 5 305 285 €
  2016 Úrad jadrového dozoru SR 176 050 €
  2016 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 0 €
  2016 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 778 558 €
  2016 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 178 061 €
  2016 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 348 584 €
  2016 Kancelária Národnej rady SR 0 €
  2016 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 45 384 €
  2016 Ministerstvo zdravotníctva SR 546 551 €
  2016 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 5 873 €
  2016 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 0 €
  2016 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 19 286 €
  2016 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 0 €
  2016 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 0 €
  2017 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 6 213 566 €
  2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 17 284 582 €
  2017 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 800 727 €
  2017 Ministerstvo financií SR 68 015 901 €
  2017 Ministerstvo životného prostredia SR 65 380 €
  2017 Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 489 €
  2017 Úrad ministerstva vnútra 3 082 234 €
  2017 Úrad jadrového dozoru SR 314 308 €
  2017 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 0 €
  2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 428 624 €
  2017 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 917 369 €
  2017 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 339 458 €
  2017 Kancelária Národnej rady SR 0 €
  2017 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 43 397 €
  2017 Ministerstvo zdravotníctva SR 487 810 €
  2017 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 8 894 €
  2017 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 0 €
  2017 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 39 635 €
  2017 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 1 362 978 €
  2017 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 0 €
  2018 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2 541 645 €
  2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 20 240 111 €
  2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 229 241 €
  2018 Ministerstvo financií SR 74 136 292 €
  2018 Ministerstvo životného prostredia SR 352 289 €
  2018 Úrad priemyselného vlastníctva SR 118 050 €
  2018 Úrad ministerstva vnútra 1 784 746 €
  2018 Úrad jadrového dozoru SR 131 924 €
  2018 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 0 €
  2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 744 972 €
  2018 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 668 128 €
  2018 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 525 846 €
  2018 Kancelária Národnej rady SR 0 €
  2018 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 136 739 €
  2018 Ministerstvo zdravotníctva SR 339 344 €
  2018 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 10 398 €
  2018 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 0 €
  2018 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 0 €
  2018 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 1 912 234 €
  2018 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 0 €
  2019 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 142 650 €
  2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 7 712 751 €
  2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 792 633 €
  2019 Ministerstvo financií SR 78 603 346 €
  2019 Ministerstvo životného prostredia SR 2 419 151 €
  2019 Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 686 €
  2019 Úrad ministerstva vnútra 2 322 831 €
  2019 Úrad jadrového dozoru SR 309 547 €
  2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 0 €
  2019 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 427 341 €
  2019 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 686 118 €
  2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 302 273 €
  2019 Kancelária Národnej rady SR 0 €
  2019 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 64 320 €
  2019 Ministerstvo zdravotníctva SR 530 363 €
  2019 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 42 969 €
  2019 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 0 €
  2019 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 0 €
  2019 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 0 €
  2019 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 700 €