Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Dobrovoľný príspevok pre WFP 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Svetový potravinový program 2018 12 402 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok pre WFP 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Svetový potravinový program 2019 13 448 € Fa search plus
  EBOR - Fond E5P Ministerstvo financií SR Európska banka pre obnovu a rozvoj - technická spolupráca a špeciálne fondy (len pre ODA oprávnené krajiny) 2017 200 000 € Fa search plus
  EIB Fond Iniciatívy pre hospodársku odolnosť Ministerstvo financií SR Európska investičná banka 2017 2 000 000 € Fa search plus
  Finančný príspevok do Fondu Dep. OSN pre politické záležitosti Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Odbor OSN pre politické otázky, Trustový fond na podporu politických záležitostí 2014 15 000 € Fa search plus
  Finančný príspevok na rok 2019 pre Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl (DCAF/ISSAT) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl 2019 25 000 € Fa search plus
  Finančný príspevok na rok 2019 pre Ženevské centrum(DCAF/ISSAT) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl 2019 45 000 € Fa search plus
  Platba do Fondu svetového nehmortného dedičstva rozpočtu na r. 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 2019 2 684 € Fa search plus
  Podpora financovania IDA operácií Ministerstvo financií SR Medzinárodná asociácia pre rozvoj 2018 1 296 004 € Fa search plus
  Populačný fond OSN 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Populačný fond OSN 2019 5 000 € Fa search plus
  Poskytnutie záruky pre Európsku investičnú banku na účet rúčenia členského štátu - Slovenská republika Ministerstvo financií SR Európska investičná banka 2013 401 908 € Fa search plus
  Poskytnutie záruky pre Európsku investičnú banku na účet rúčenia členského štátu - Slovenská republika Ministerstvo financií SR Európska investičná banka 2014 476 008 € Fa search plus
  471 záznamov (stránka 2 z 40)

  Vyplatená suma 2013 - 2019 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €
  2017 74 327 933 €
  2018 91 413 503 €
  2019 83 041 729 €