Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok WMO 201 Ministerstvo životného prostredia SR Svetová meteorologická organizácia 2018 90 028 € Fa search plus
  Príspevok WMO 2013 Ministerstvo životného prostredia SR Svetová meteorologická organizácia 2013 3 641 € Fa search plus
  Príspevok WMO 2014 Ministerstvo životného prostredia SR Svetová meteorologická organizácia 2014 3 676 € Fa search plus
  Príspevok WMO 2016 Ministerstvo životného prostredia SR Svetová meteorologická organizácia 2016 4 119 € Fa search plus
  Príspevok WMO 2017 Ministerstvo životného prostredia SR Svetová meteorologická organizácia 2017 3 566 € Fa search plus
  Príspevok WMO 2019 Ministerstvo životného prostredia SR Svetová meteorologická organizácia 2019 3 645 € Fa search plus
  Príspevok do EED 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu 2017 30 000 € Fa search plus
  Príspevok do FAO na rok 2019 (RIS 0900105) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo 2018 553 720 € Fa search plus
  Príspevok do FAO na rok 2020 (RIS 0900105) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo 2019 340 968 € Fa search plus
  Príspevok do Fondu nehmotného dedičstva UNESCO 2013 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 2013 2 538 € Fa search plus
  Príspevok do Fondu nehmotného dedičstva UNESCO 2014 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 2014 2 517 € Fa search plus
  Príspevok do Fondu nehmotného dedičstva UNESCO 2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 2015 3 043 € Fa search plus
  471 záznamov (stránka 29 z 40)

  Vyplatená suma 2013 - 2019 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €
  2017 74 327 933 €
  2018 91 413 503 €
  2019 83 041 729 €