Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok CITES 2014 Ministerstvo životného prostredia SR Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín 2014 8 970 € Fa search plus
  Príspevok CITES 2015 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín 2015 9 528 € Fa search plus
  Príspevok CITES 2016 Ministerstvo životného prostredia SR Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín 2016 9 195 € Fa search plus
  Príspevok CITES 2013 Ministerstvo životného prostredia SR Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín 2013 6 070 € Fa search plus
  Príspevok CITES 2018 Ministerstvo životného prostredia SR Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín 2018 8 063 € Fa search plus
  Príspevok do UNEP 2017 Ministerstvo životného prostredia SR Program OSN pre životné prostredie 2017 46 153 € Fa search plus
  Príspevok UNEP 2014 Ministerstvo životného prostredia SR Program OSN pre životné prostredie 2014 40 644 € Fa search plus
  Príspevok do UNEP 2018 Ministerstvo životného prostredia SR Program OSN pre životné prostredie 2018 46 433 € Fa search plus
  Príspevok UNEP 2015 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Program OSN pre životné prostredie 2015 99 165 € Fa search plus
  Príspevok UNEP 2013 Ministerstvo životného prostredia SR Program OSN pre životné prostredie 2013 40 677 € Fa search plus
  Príspevok do UN Women 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Entita OSN pre rodovú rovnosť a posilňovanie postavenia žien 2017 100 000 € Fa search plus
  Príspevok do UN Women 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Entita OSN pre rodovú rovnosť a posilňovanie postavenia žien 2018 100 000 € Fa search plus
  371 záznamov (stránka 1 z 31)

  Vyplatená suma 2013 - 2018 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €
  2017 74 327 933 €
  2018 89 300 579 €