Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Short-term Internship of Tamar Balavadze MFA GE

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Gruzínsko
Impl. subjekt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Kód impl. subjekt Ústredná vláda
Geo lokácia Tbilisi, GE
  Zemepisná dĺžka 44.83368
  Zemepisná šírka 41.69411
Dátum zazmluvnenia záväzku 18.06.2018
Dátum ukončenia záväzku 30.10.2018
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Táto aktivita v rámci SK ODA (technická pomoc) zahŕňala zdieľanie SK skúseností a know-how v oblasti dobrej správy zahraničnej politiky a politiky OSCE.

Obsah a zameranie stáže:
Získať poznatky a skúsenosti o otázkach súvisiacich s prípravou predsedníctva Slovenskej republiky v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v roku 2019 na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Úlohy vyplývajúce z predsedníctva v OBSE začnú pre Slovenskú republiku už v roku 2018.

OBSE - Odbor pre predsedníctvo SR v OBSE (Sekcia SMOP)
Téma osobitného záujmu stážistky: ľudský rozmer OBSE.

Celkový cieľ a očakávania vysielajúcej organizácie po realizácii aktivity (Terms of Reference):
Získanie skúseností z administratívy a komunikácie MZVaEZ SR v každodennej práci vykonávanej v rámci prípravy nadchádzajúceho predsedníctva v OBSE.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 2 139 € 2 139 €
Spolu 2 139 € 2 139 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Politika verejného sektora a administratívne riadenie 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Short-term Internship of Tamar Balavadze MFA GE voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Short-term Internship of Tamar Balavadze MFA GE 2 139 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región