Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Skúsenosti z Košíc pre Novi Sad - Európske hlavné mesto kultúry v r.2021

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Srbsko
Impl. subjekt Mesto Košice - K 13 a CIKE, mestské organizácie
Kód impl. subjekt Ústredná vláda
Geo lokácia Autonomna Pokrajina Vojvodina, RS
  Zemepisná dĺžka 20.0
  Zemepisná šírka 45.0
Dátum zazmluvnenia záväzku 29.06.2018
Dátum ukončenia záväzku 29.08.2018
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Primárnym cieľom študijnej návštevy bolo oboznámenie účastníkov s postupmi v rámci projektu Košice - EHMK 2013, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia pre členov tímu Novi Sad 2021. Spolupráca s  bývalými Európskymi hlavnými mestami kultúry by zároveň mala slúžiť ako súčasť edukácie členov tímu Novi Sad 2021, ktorí tak majú možnosť získať informácie o pozitívnych príkladoch i chybách pri realizácii projektov EHMK. Účastníci návštevy mali záujem o zdieľanie slovenskej skúsenosti najmä v oblasti prípravy infraštruktúrnych projektov, logistiky podujatí a udržateľnosti projektu po jeho ukončení (tzv. „legacy strategy“).

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 2 988 € 2 988 €
Spolu 2 988 € 2 988 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Kultúra a rekreácia 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Skúsenosti z Košíc pre Novi Sad - Európske hlavné mesto kultúry v r.2021 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Skúsenosti z Košíc pre Novi Sad - Európske hlavné mesto kultúry v r.2021 2 988 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región