Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Pristúpenie SR k 18. doplneniu zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj - IDA

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Impl. subjekt International Development Association
Kód impl. subjekt Medzinárodná asociácia pre rozvoj
Popis projektu Pristúpenie SR k 18. doplneniu zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj - IDA
Dátum zazmluvnenia záväzku 13.11.2017
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2020
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Zdroje SR prispejú k zabezpečeniu zvýhodneného, a teda dostupnejšieho, financovania pre najchudobnejšie krajiny sveta.

Príspevok SR bude využitý najmä na 1) riadenie a inštitúcie, predovšetkým mobilizáciu domácich zdrojov a riadenie verejných financií, 2) riešenie klimatických zmien, hlavne prístupu k elektrine, energetickej efektívnosti a investície do obnoviteľných zdrojov a 3) tvorbu pracovných miest a ekonomickú transformáciu, predovšetkým v súvislosti s migráciou. 

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 2 660 000 € 0 €
2018 0 € 2 660 000 €
Spolu 2 660 000 € 2 660 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Pristúpenie SR k 18. doplneniu zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj - IDA voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Pristúpenie SR k 18. doplneniu zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj - IDA 2 660 000 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región