Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Podpora financovania IDA operácií

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Impl. subjekt International Development Association
Kód impl. subjekt Medzinárodná asociácia pre rozvoj
Popis projektu Podpora financovania IDA operácií
Dátum zazmluvnenia záväzku 30.10.2018
Dátum ukončenia záväzku 30.10.2018
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Jednorázový transfer prostriedkov v prospech IDA.

Príspevok SR bude využitý najmä na témy: riadenie a inštitúcie a klimatické zmeny a migrácia a geograficky predovšetkým na pre bývalé krajiny Sovietskeho zväzu a región MENA.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 1 296 004 € 1 296 004 €
Spolu 1 296 004 € 1 296 004 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Podpora financovania IDA operácií voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Podpora financovania IDA operácií 1 296 004 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región