Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2019

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Impl. subjekt European Commission
Kód impl. subjekt Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu
Popis projektu Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2019
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2019
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2019
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

EÚ financuje svoju rozvojovú spoluprácu prostredníctvom všeobecného rozpočtu na tzv. vonkajšie aktivity. Tento rozpočet je tvorený príspevkami jednotlivých členských štátov EÚ. 

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2019 71 040 000 € 55 760 000 €
Spolu 71 040 000 € 55 760 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2019 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2019 55 760 000 €
Ostatné filtrované pomoci 636 226 434 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región