Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Administratívne náklady spojené so zasadnutím partnerov a poradného orgánu CEF 2018

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt Ministerstvo financií SR
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 03.09.2018
Dátum ukončenia záväzku 04.09.2018
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Účasťou na stretnutí v Ľubľane, Slovinsku, prispelo MF SR k diskusiám o potrebách rozvojových krajín v oblasti riadenia verejných financií. Rokovanie sa tiež zameralo na plánovanie aktivít a identifikáciu vhodných projektov, možnú spoluprácu MF SR a CEF v Srbsku a prezentáciu learn4dev networku. 

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 488 € 488 €
Spolu 488 € 488 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Administratívne náklady 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Administratívne náklady spojené so zasadnutím partnerov a poradného orgánu CEF 2018 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Administratívne náklady spojené so zasadnutím partnerov a poradného orgánu CEF 2018 488 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región