Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Administratívne náklady spojené so účasťou na zasadnutí Core Group Learn4Dev networku 2018

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt Ministerstvo financií SR
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 24.09.2018
Dátum ukončenia záväzku 25.09.2018
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Medzinárodný network rozvojových organizácií Learn4Dev spája bilaterálnych a multilaterálnych donorov a je zameraný na vzájomné zdieľanie skúseností a vytváranie spoločných projektov na zlepšovaie ODA. MF SR od júna 2018 plní funkciu spolupredsedu tejto platformy. Okrem prerokovania plánovaných činností networku na najbližšie obdobie bol na stretnutí v Bruseli prezentovaný zámer MF SR zorganizovať stretnutie na výmenu skúseností z implementácie aktivít cielených na podporu dobrej správy vecí verejných a riadenia verejných financií.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 984 € 984 €
Spolu 984 € 984 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Administratívne náklady 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Administratívne náklady spojené so účasťou na zasadnutí Core Group Learn4Dev networku 2018 voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Administratívne náklady spojené so účasťou na zasadnutí Core Group Learn4Dev networku 2018 984 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región