Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Administratívne náklady spojené so účasťou na Výročnom zasadnutí Learn4Dev networku 2019

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt Ministerstvo financií SR
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 27.05.2019
Dátum ukončenia záväzku 29.05.2019
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Medzinárodný network rozvojových organizácií Learn4Dev spája bilaterálnych a multilaterálnych donorov a je zameraný na vzájomné zdieľanie skúseností a vytváranie spoločných projektov na zlepšovanie ODA. MF SR od júna 2018 plní funkciu spolupredsedu tejto platformy. Výročné zasadnutie networku sa v roku 2019 zameralo na tému "From Fragility to Agility in Learning".

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2019 1 067 € 1 067 €
Spolu 1 067 € 1 067 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Administratívne náklady 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Administratívne náklady spojené so účasťou na Výročnom zasadnutí Learn4Dev networku 2019 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Administratívne náklady spojené so účasťou na Výročnom zasadnutí Learn4Dev networku 2019 1 067 €
Ostatné filtrované pomoci 636 226 434 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región