Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Administratívne náklady spojené so účasťou na zasadnutí Riadiaceho výboru PEFA 2019

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt Ministerstvo financií SR
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 26.06.2019
Dátum ukončenia záväzku 27.06.2019
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

V apríli 2019 sa MF SR stalo partnerom programu Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) na roky 2019 - 2023, ktorý je zameraný na hodnotenie systémov riadenia verejných financií v rozvojových krajinách. Predmetom júnového zasadnutia Riadiaceho výboru PEFA boli okrem zhodnotenia stavu implementácie programu a plánovaných aktivít aj diskusia k rozsiahlej strategickej štúdiií Forward Look Review.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2019 1 863 € 1 863 €
Spolu 1 863 € 1 863 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Administratívne náklady 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Administratívne náklady spojené so účasťou na zasadnutí Riadiaceho výboru PEFA 2019 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Administratívne náklady spojené so účasťou na zasadnutí Riadiaceho výboru PEFA 2019 1 863 €
Ostatné filtrované pomoci 636 226 434 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región