Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok do WTO za rok 2019

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Impl. subjekt WTO
Kód impl. subjekt Svetová obchodná organizácia - Medzinárodné obchodné centrum
Popis projektu Príspevok do WTO za rok 2019
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2019
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Príspevok MH SR do WTO za rok 2019.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2019 686 118 € 686 118 €
Spolu 686 118 € 686 118 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok do WTO za rok 2019 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok do WTO za rok 2019 686 118 €
Ostatné filtrované pomoci 636 226 434 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región