Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok EPPO 2018

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Impl. subjekt EPPO
Kód impl. subjekt Európska a stredozemná organizácia pre ochranu rastlín
Popis projektu Príspevok EPPO 2018
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2018
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Štatutárny príspevok SR do EPPO za rok 2019.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 26 690 € 26 690 €
Spolu 26 690 € 26 690 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok EPPO 2018 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok EPPO 2018 26 690 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región