Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok FAO 2019 (RIS 0970800)

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Impl. subjekt FAO
Kód impl. subjekt Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo
Popis projektu Príspevok FAO 2019 (RIS 0970800)
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2018
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Príspevok SR do FAO za rok 2019

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 131 559 € 131 559 €
Spolu 131 559 € 131 559 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok FAO 2019 (RIS 0970800) voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok FAO 2019 (RIS 0970800) 131 559 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región