Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Výdavky na utečencov v krajine donora 2019

Základné informácie

Financujúci subjekt Úrad ministerstva vnútra
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt Migračný úrad MV SR
Kód impl. subjekt Ústredná vláda
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2019
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Celkové náklady na pomoc utečencom v krajine donora v roku 2019. Kalkulácia v súlade s metodológiou vykazovania rozvojovej pomoci pre výdavky na utečencov v krajine donora, berúcej do úvahy pravidlá vykazovania, ktorých aplikáciu OECD od SR požaduje počínajúc predkladaným vyhodnotením pre rok 2019.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2019 718 286 € 718 286 €
Spolu 718 286 € 718 286 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Utečenci v donorských krajinách 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Výdavky na utečencov v krajine donora 2019 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Výdavky na utečencov v krajine donora 2019 718 286 €
Ostatné filtrované pomoci 636 226 434 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región