Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Materiálna humanitárna pomoc, Indonézia 2018

Základné informácie

Financujúci subjekt Úrad ministerstva vnútra
Prijímajúca krajina Indonézia
Impl. subjekt National Disaster Management Authority
Kód impl. subjekt Ostatné verejné organizácie v prijímajúcej krajine
Geo lokácia Republic of Indonesia, ID
  Zemepisná dĺžka 120.0
  Zemepisná šírka -5.0
Dátum zazmluvnenia záväzku 17.10.2018
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Materiálna humanitárna pomoc pre indonéziu: 12 stanov.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 13 896 € 13 896 €
Spolu 13 896 € 13 896 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Materiálna pomoc a služby pri mimoriadnych udalostiach 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Materiálna humanitárna pomoc, Indonézia 2018 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Materiálna humanitárna pomoc, Indonézia 2018 13 896 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región