Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok CITES 2018

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo životného prostredia SR
Impl. subjekt CITES
Kód impl. subjekt Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín
Popis projektu Príspevok CITES 2018
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2018
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Príspevok Slovenskej republiky pre Dohovor o medzinárodnom obchode s ohroznými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) v roku 2018. CITES je medzivládny dohovor, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby mezdinárodný obchod s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín neohrozil ich prežitie.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 8 063 € 8 063 €
Spolu 8 063 € 8 063 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok CITES 2018 voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok CITES 2018 8 063 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región