Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok na aktivity DAC 2017/2

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Impl. subjekt OECD
Kód impl. subjekt Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (iba príspevky do zvláštnych fondov pre aktivity v oblasti technickej spolupráce)
Popis projektu Príspevok na aktivity DAC 2017/2
Dátum zazmluvnenia záväzku 14.11.2017
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2017
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Príspevok SR na aktivity DAC/OECD na rok 2017 vo výške 10 400 Eur.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 10 400 € 10 400 €
Spolu 10 400 € 10 400 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok na aktivity DAC 2017/2 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok na aktivity DAC 2017/2 10 400 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región