Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok DCAF 2018

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Impl. subjekt DCAF
Kód impl. subjekt Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl
Popis projektu Príspevok DCAF 2018
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2018
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Príspevok SR do rozpočtu DCAF v roku 2018:  na podporu aktivít SR v oblasti udržiavania a budovania mieru, prevencie konfliktov, mediácie a SSR počas predsedníctva 72. zasadnutia OSN

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 50 000 € 50 000 €
Spolu 50 000 € 50 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok DCAF 2018 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok DCAF 2018 50 000 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región