Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok do MONUSCO 2018

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Impl. subjekt UN MONUSCO
Kód impl. subjekt Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++.
Popis projektu Príspevok do MONUSCO 2018
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2018
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Príspevok Slovenskej republiky do mierového programu OSN - MONUSCO v Demokratickej republike Kongo na obdobie 01.04.2018-30.06.2018.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 234 136 € 234 136 €
Spolu 234 136 € 234 136 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok do MONUSCO 2018 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok do MONUSCO 2018 234 136 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región