Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok UNISFA 2018

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Impl. subjekt UN
Kód impl. subjekt Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++.
Popis projektu Príspevok UNISFA 2018
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2018
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Príspevok SR do UNISFA (Dočasné bezpečnostné sily OSN ore Abyei) na 16.05.2018-30.062018

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 29 348 € 29 348 €
Spolu 29 348 € 29 348 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok UNISFA 2018 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok UNISFA 2018 29 348 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región