Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok UNMIK 2016-1

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Impl. subjekt UN
Kód impl. subjekt Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++.
Popis projektu Príspevok UNMIK 2016-1
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2016
Dátum ukončenia záväzku 10.03.2016
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Príspevok SR do UNMIK (Dočasná administratívna misia OSN v Kosove) na 1.1-30.6.2016

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2016 1 197 € 1 197 €
Spolu 1 197 € 1 197 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok UNMIK 2016-1 voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok UNMIK 2016-1 1 197 €
Ostatné filtrované pomoci 519 330 234 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región