Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

MZVEZ Admin náklady 2019

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt MFEA of the SR
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2019
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Administratívne náklady MZVEZ SR spojené s realizáciou rozvojovej spolupráce a administratívne náklady SAMRS - platy zamestnancov MZVEZ SR (v ústredí a na relevantných ZÚ SR) a SAMRS, výdavky na ZPC spojené s problematikou ODA a ďalšie administratívne náklady v roku 2019.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2019 1 779 850 € 1 779 850 €
Spolu 1 779 850 € 1 779 850 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Administratívne náklady 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu MZVEZ Admin náklady 2019 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
MZVEZ Admin náklady 2019 1 779 850 €
Ostatné filtrované pomoci 636 226 434 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región