Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Rekonštrukcia školy Aleks Buda

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Albánsko
Impl. subjekt Municipality of errik
Kód impl. subjekt Verejné spoločnosti
Geo lokácia Republic of Albania, AL
  Zemepisná dĺžka 20.0
  Zemepisná šírka 41.0
Dátum zazmluvnenia záväzku 22.08.2018
Dátum ukončenia záväzku 22.02.2019
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Cieľom mikrograntu je umožniť študentom rozvoj fyzickej kultúry.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 9 997 € 6 998 €
Spolu 9 997 € 6 998 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Základné životné zručnosti pre mládež a dospelých 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Rekonštrukcia školy Aleks Buda voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Rekonštrukcia školy Aleks Buda 6 998 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región