Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Angels Center of Hope Foundation

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Keňa
Impl. subjekt Angels Center of Hope foundation
Kód impl. subjekt Miestna samospráva
Geo lokácia Nairobi, CD
  Zemepisná dĺžka 28.09918
  Zemepisná šírka -1.46438
Dátum zazmluvnenia záväzku 08.10.2018
Dátum ukončenia záväzku 09.04.2019
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

zabezpečiť nové pracovné príležitosti pre mladých ľudí

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 8 000 € 5 600 €
Spolu 8 000 € 5 600 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Rozvoj poľnohospodárstva 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Angels Center of Hope Foundation voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Angels Center of Hope Foundation 5 600 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región