Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok IAEA 2018

Základné informácie

Financujúci subjekt Úrad jadrového dozoru SR
Impl. subjekt IAEA
Kód impl. subjekt Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu - štatutárne príspevky
Popis projektu Príspevok IAEA 2018
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2018
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Príspevok SR do IAEA za rok 2018. Cieľom príspevku je podpora organizácie vo všeobecnosti. Celosvetová organizácia zaoberajúca sa rôznymi aspektmi atómovej energie. Pre SR má členstvo v tejto organizácií svoj politický a odborný výžnam. Ide hlavne o oblasť jadrovej energetiky, jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrany, využívanie rôznych nukleárnych techník v rôznych oblastiach a technickú spoluprácu IAEA(MAAE)

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 518 013 € 518 013 €
Spolu 518 013 € 518 013 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok IAEA 2018 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok IAEA 2018 518 013 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región