Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok IAEA 2019

Základné informácie

Financujúci subjekt Úrad jadrového dozoru SR
Impl. subjekt IAEA
Kód impl. subjekt Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu - štatutárne príspevky
Popis projektu Príspevok IAEA 2019
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2019
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Príspevok SR do IAEA za rok 2019. Cieľom príspevku je podpora organizácie vo všeobecnosti. Celosvetová organizácia zaoberajúca sa rôznymi aspektmi atómovej energie. Pre SR má členstvo v tejto organizácií svoj politický a odborný výžnam. Ide hlavne o oblasť jadrovej energetiky, jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrany, využívanie rôznych nukleárnych techník v rôznych oblastiach a technickú spoluprácu IAEA(MAAE)

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2019 176 853 € 176 853 €
Spolu 176 853 € 176 853 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok IAEA 2019 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok IAEA 2019 176 853 €
Ostatné filtrované pomoci 746 382 628 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región