Tabuľky a grafy

Bilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Bilaterálna spolupráca Základný filter - Bilaterálna spolupráca
Názov projektu Financujúci subjekt Krajina Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Portable Diagnostics Accessible to Everybody – Business Plan Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ghana 2019 0 € Fa search plus
Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/ Srbsko Ministerstvo financií SR Srbsko 2019 0 € Fa search plus
Portable Diagnostics Accessible to Everybody – Feasibility study Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Keňa 2019 0 € Fa search plus
Rozpočtový informačný systém (RIS) pre Moldavsko – zdieľanie úspešného slovenského e-government riešenia Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Moldavsko 2019 0 € Fa search plus
Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/ Srbsko Ministerstvo financií SR Srbsko 2019 0 € Fa search plus
Vypracovanie podnikateľského plánu pre dovoz certifikovanej prémiovej kávy z Etiópie Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Etiópia 2019 0 € Fa search plus
Vytvorenie partnerstva a vypracovanie biznis plánu pre PPP projekt zameraný na produkciu jedlého hmyzu v Keni Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Keňa 2019 0 € Fa search plus
Štúdia uskutočniteľnosti – Schéma mobility moldavských študentov IT na účel transferu mäkkých a tvrdých zručností v oblasti IT Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Moldavsko 2019 0 € Fa search plus
PODPORA VZDELÁVANIA A ZVYŠOVANIE KVALITY ODBORNÉHO PORADENSTVA V BIELORUSKU Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Bielorusko 2019 0 € Fa search plus
Pestovanie liečivých rastlín pre výrobu biopesticídov Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Macedónsko 2019 0 € Fa search plus
Zavedenie digitálnej platformy pre manažment lokálneho podnikateľského ekosystému so zameraním na udržateľnosť. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Maurícius 2019 0 € Fa search plus
Verejné a súkromné financie pre rozvoj 2020-2023 Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2019 0 € Fa search plus
372 záznamov (stránka 1 z 31)

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
Bilaterálne, bližšie neurčené 7 000 369 €
EURÓPA 6 695 941 €
AFRIKA 2 926 337 €
ÁZIA 2 468 770 €
AMERIKA 229 533 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
VLÁDA A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 4 777 159 €
Sociálna infraštruktúra a služby 4 733 838 €
NEPRIDELENÉ / NEŠPECIFIKOVANÉ 3 225 260 €
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY DONOROV 1 981 723 €
HUMANITÁRNA POMOC 1 842 777 €
Výrobné odvetvia 1 086 894 €
Utečenci v donorských krajinách 778 883 €
INÁ SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A SLUŽBY 717 265 €
Hospodárska infraštruktúra a služby 133 123 €
MULTISEKTOROVÉ/PRIEREZOVÉ TÉMY 44 028 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 072 650 €
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 4 691 398 €
Ministerstvo financií SR 3 489 186 €
Úrad ministerstva vnútra 2 201 791 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 792 633 €
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 42 969 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 30 323 €