Tabuľky a grafy

Bilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Bilaterálna spolupráca Základný filter - Bilaterálna spolupráca
Názov projektu Financujúci subjekt Krajina Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Transformatívne vládnutie a financovanie II Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2019 2 250 619 € Fa search plus
MZVEZ Admin náklady 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2019 1 779 850 € Fa search plus
Štipendium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Srbsko 2019 820 820 € Fa search plus
Výdavky na utečencov v krajine donora 2019 Úrad ministerstva vnútra Bilaterálne, bližšie neurčené 2019 718 286 € Fa search plus
Úhrada prvej splátky v rámci Spoločného Programovania EÚ v Keni v oblasti rozvojovej spolupráce Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Keňa 2019 625 000 € Fa search plus
Spoločné programovanie v Keni Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Keňa 2019 625 000 € Fa search plus
1.splátka do nástroja EÚ pre utečencov v Turecku FriT 2.0 (2019) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Turecko 2019 620 807 € Fa search plus
2.splátka do nástroja EÚ pre utečencov v Turecku FriT 2.0 (2019) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Turecko 2019 620 807 € Fa search plus
6.splátka do nástroja EÚ pre utečencov v Turecku FriT 1.0 (2019) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Turecko 2019 451 798 € Fa search plus
Dohoda o správe príspevku medzi SR, IBRD a IDA na program PEFA - Fázu V Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2019 451 304 € Fa search plus
Projekty Medzinárodného Vyšehradského fondu 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2019 408 190 € Fa search plus
Ročný príspevok SR - Partnerstvo SR a UNDP pre efektívne riešenia v oblasti rozvojovej spolupráce so zameraním na ciele udržateľného rozvoja 2018-2021 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Bilaterálne, bližšie neurčené 2019 368 300 € Fa search plus
372 záznamov (stránka 1 z 31)

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
Bilaterálne, bližšie neurčené 7 000 369 €
EURÓPA 6 695 941 €
AFRIKA 2 926 337 €
ÁZIA 2 468 770 €
AMERIKA 229 533 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
VLÁDA A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 4 777 159 €
Sociálna infraštruktúra a služby 4 733 838 €
NEPRIDELENÉ / NEŠPECIFIKOVANÉ 3 225 260 €
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY DONOROV 1 981 723 €
HUMANITÁRNA POMOC 1 842 777 €
Výrobné odvetvia 1 086 894 €
Utečenci v donorských krajinách 778 883 €
INÁ SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A SLUŽBY 717 265 €
Hospodárska infraštruktúra a služby 133 123 €
MULTISEKTOROVÉ/PRIEREZOVÉ TÉMY 44 028 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 072 650 €
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 4 691 398 €
Ministerstvo financií SR 3 489 186 €
Úrad ministerstva vnútra 2 201 791 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 792 633 €
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 42 969 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 30 323 €