Tabuľky a grafy

Bilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Bilaterálna spolupráca Základný filter - Bilaterálna spolupráca
Názov projektu Financujúci subjekt Krajina Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Renovácia toaliet v ZŠ Tanasije Pejatovic Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Čierna Hora 2019 9 943 € Fa search plus
Očné choroby- technický pokrok Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Čierna Hora 2019 10 000 € Fa search plus
Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/ Čierna Hora Ministerstvo financií SR Čierna Hora 2019 44 990 € Fa search plus
Príspevok SR na vybudovanie potrebnej infraštruktúry pre finančnú políciu v Palestíne Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Západný breh a pásmo Gazy 2019 22 748 € Fa search plus
Stáž palestínskeho diplomata na MZVEZ SR Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Západný breh a pásmo Gazy 2019 626 € Fa search plus
Návšteva predstaviteľov PA univerzít pre nadviazanie priamej spolupráce Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Západný breh a pásmo Gazy 2019 7 510 € Fa search plus
Štipendium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Západný breh a pásmo Gazy 2019 74 795 € Fa search plus
Štipendium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Vietnam 2019 22 080 € Fa search plus
Príspevok ICRC pre Venezuelu 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Venezuela 2019 30 000 € Fa search plus
Finančný príspevok na zabezpečenie a podporu chodu a rozvoja kapacít a vybavenie vzdelávacieho centra Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Uzbekistan 2019 10 000 € Fa search plus
OBSE SMM Ukrajina 2019 Úrad ministerstva vnútra Ukrajina 2019 134 525 € Fa search plus
Materiálna humanitárna pomoc, Ukrajina_2019 Úrad ministerstva vnútra Ukrajina 2019 122 528 € Fa search plus
372 záznamov (stránka 1 z 31)

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
Bilaterálne, bližšie neurčené 7 000 369 €
EURÓPA 6 695 941 €
AFRIKA 2 926 337 €
ÁZIA 2 468 770 €
AMERIKA 229 533 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
VLÁDA A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 4 777 159 €
Sociálna infraštruktúra a služby 4 733 838 €
NEPRIDELENÉ / NEŠPECIFIKOVANÉ 3 225 260 €
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY DONOROV 1 981 723 €
HUMANITÁRNA POMOC 1 842 777 €
Výrobné odvetvia 1 086 894 €
Utečenci v donorských krajinách 778 883 €
INÁ SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A SLUŽBY 717 265 €
Hospodárska infraštruktúra a služby 133 123 €
MULTISEKTOROVÉ/PRIEREZOVÉ TÉMY 44 028 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 072 650 €
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 4 691 398 €
Ministerstvo financií SR 3 489 186 €
Úrad ministerstva vnútra 2 201 791 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 792 633 €
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 42 969 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 30 323 €