Tabuľky a grafy

Bilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Bilaterálna spolupráca Základný filter - Bilaterálna spolupráca
Názov projektu Financujúci subjekt Krajina Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Mzdové náklady zamestnancov MF SR podieľajúcich sa na aktivitách súvisiacich s ODA 2019 Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2019 60 000 € Fa search plus
Administratívne náklady spojené so účasťou na Výročnom zasadnutí Learn4Dev networku 2019 Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2019 1 067 € Fa search plus
Školenie pre colnú správu Ukrajiny 2019 Ministerstvo financií SR Ukrajina 2019 1 742 € Fa search plus
Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/ Srbsko Ministerstvo financií SR Srbsko 2019 0 € Fa search plus
Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/ Bosna a Hercegovina Ministerstvo financií SR Bosna a Hercegovina 2019 6 949 € Fa search plus
Administratívne náklady spojené so účasťou na zasadnutí Riadiaceho výboru PEFA 2019 Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2019 1 863 € Fa search plus
Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/ Srbsko Ministerstvo financií SR Srbsko 2019 47 119 € Fa search plus
Administratívne náklady spojené so účasťou na zasadnutí Core Group Learn4Dev networku 2019 Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2019 650 € Fa search plus
Daňové kontroly bez hraníc - poskytnutie slovenskej expertízy 2019 Ministerstvo financií SR Maldivy 2019 3 000 € Fa search plus
Learn4Dev - Stretnutie nových donorov 2019 Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2019 1 371 € Fa search plus
Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/ Srbsko Ministerstvo financií SR Srbsko 2019 0 € Fa search plus
Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/ Čierna Hora Ministerstvo financií SR Čierna Hora 2019 44 990 € Fa search plus
372 záznamov (stránka 1 z 31)

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
Bilaterálne, bližšie neurčené 7 000 369 €
EURÓPA 6 695 941 €
AFRIKA 2 926 337 €
ÁZIA 2 468 770 €
AMERIKA 229 533 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
VLÁDA A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 4 777 159 €
Sociálna infraštruktúra a služby 4 733 838 €
NEPRIDELENÉ / NEŠPECIFIKOVANÉ 3 225 260 €
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY DONOROV 1 981 723 €
HUMANITÁRNA POMOC 1 842 777 €
Výrobné odvetvia 1 086 894 €
Utečenci v donorských krajinách 778 883 €
INÁ SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A SLUŽBY 717 265 €
Hospodárska infraštruktúra a služby 133 123 €
MULTISEKTOROVÉ/PRIEREZOVÉ TÉMY 44 028 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 072 650 €
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 4 691 398 €
Ministerstvo financií SR 3 489 186 €
Úrad ministerstva vnútra 2 201 791 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 792 633 €
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 42 969 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 30 323 €