Tabuľky a grafy

Bilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Bilaterálna spolupráca Základný filter - Bilaterálna spolupráca
Názov projektu Financujúci subjekt Krajina Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Mzdové náklady zamestnancov MF SR podieľajúcich sa na aktivitách súvisiacich s ODA 2019 Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2019 60 000 € Fa search plus
Odovzdávanie skúseností v oblasti digitalizácie verejnej správy v krajinách Západného Balkánu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Srbsko 2019 40 469 € Fa search plus
Realizácia panelu "Príspevok žien k mieru, demokracii a rozvoju západobalkánskeho regiónu" v rámci Belehradského bezpečnostného fóra 2019 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Srbsko 2019 10 000 € Fa search plus
Úhrada prvej splátky v rámci Spoločného Programovania EÚ v Keni v oblasti rozvojovej spolupráce Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Keňa 2019 625 000 € Fa search plus
OBSE SMM Ukrajina 2019 Úrad ministerstva vnútra Ukrajina 2019 134 525 € Fa search plus
MINUJUSTH Haiti 2019 Úrad ministerstva vnútra Haiti 2019 115 045 € Fa search plus
OBSE ExB projekt 2019: Lídri proti intoleranciii a násilnému extrémizmu - LIVE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Európa, regionálny/viac krajín 2019 5 000 € Fa search plus
Materiálna humanitárna pomoc, Ukrajina_2019 Úrad ministerstva vnútra Ukrajina 2019 122 528 € Fa search plus
Digitálna infraštruktúra Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Moldavsko 2019 6 948 € Fa search plus
Improving business environment tools in calarasi District Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Moldavsko 2019 7 000 € Fa search plus
Scholar at Risk Slovakia Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Bilaterálne, bližšie neurčené 2019 15 054 € Fa search plus
Zdravotná starostlivosť a nutričná podpora pre vnútorných utečencov v provincii Dohuk Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Irak 2019 39 998 € Fa search plus
372 záznamov (stránka 1 z 31)

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
Bilaterálne, bližšie neurčené 7 000 369 €
EURÓPA 6 695 941 €
AFRIKA 2 926 337 €
ÁZIA 2 468 770 €
AMERIKA 229 533 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
VLÁDA A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 4 777 159 €
Sociálna infraštruktúra a služby 4 733 838 €
NEPRIDELENÉ / NEŠPECIFIKOVANÉ 3 225 260 €
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY DONOROV 1 981 723 €
HUMANITÁRNA POMOC 1 842 777 €
Výrobné odvetvia 1 086 894 €
Utečenci v donorských krajinách 778 883 €
INÁ SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A SLUŽBY 717 265 €
Hospodárska infraštruktúra a služby 133 123 €
MULTISEKTOROVÉ/PRIEREZOVÉ TÉMY 44 028 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 072 650 €
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 4 691 398 €
Ministerstvo financií SR 3 489 186 €
Úrad ministerstva vnútra 2 201 791 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 792 633 €
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 42 969 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 30 323 €