Tabuľky a grafy

Bilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Bilaterálna spolupráca Základný filter - Bilaterálna spolupráca
Názov projektu Financujúci subjekt Krajina Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Skúsenosti z Košíc pre Novi Sad - Európske hlavné mesto kultúry v r.2021 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Srbsko 2018 2 988 € Fa search plus
Skúsenosti z realizácie dôchodkovej reformy Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Moldavsko 2018 5 524 € Fa search plus
Short-term Internship of Tamar Balavadze MFA GE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Gruzínsko 2018 2 139 € Fa search plus
Rekonštrukcia školy Aleks Buda Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Albánsko 2018 6 998 € Fa search plus
Počítačové vybavenie Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Keňa 2018 3 254 € Fa search plus
Obnova starých kešu kríkov Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Keňa 2018 7 000 € Fa search plus
Počítače pre dievčenskú školu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Keňa 2018 2 278 € Fa search plus
Učebňa hrou Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Bosna a Hercegovina 2018 5 000 € Fa search plus
Označenie bicyklových trás Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Macedónsko 2018 4 270 € Fa search plus
Vybudovanie skleníkov Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Gruzínsko 2018 4 212 € Fa search plus
Vzdelávacie centrum a letný tábor pre znevýhodnené deti Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ukrajina 2018 5 890 € Fa search plus
Podpora zdravia Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Kosovo 2018 9 856 € Fa search plus
318 záznamov (stránka 1 z 27)

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
Bilaterálne, bližšie neurčené 18 985 645 €
EURÓPA 3 456 270 €
ÁZIA 2 914 772 €
AFRIKA 1 925 450 €
AMERIKA 174 273 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
NEPRIDELENÉ / NEŠPECIFIKOVANÉ 13 821 414 €
Sociálna infraštruktúra a služby 5 627 667 €
VLÁDA A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 4 523 575 €
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY DONOROV 1 812 622 €
Utečenci v donorských krajinách 671 990 €
Hospodárska infraštruktúra a služby 290 043 €
HUMANITÁRNA POMOC 288 042 €
Výrobné odvetvia 190 140 €
INÁ SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A SLUŽBY 104 440 €
TOVAROVÁ POMOC A VŠEOBECNÁ PROGRAMOVÁ PODPORA 100 000 €
MULTISEKTOROVÉ/PRIEREZOVÉ TÉMY 26 477 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 14 909 795 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 207 965 €
Ministerstvo financií SR 3 751 059 €
Úrad ministerstva vnútra 1 821 746 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 21 175 €