Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Vybudovanie skleníkov Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 1 805 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené s účasťou na konferencii a stretnutí ATI Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2019 1 769 € Fa search plus
  Školenie pre colnú správu Ukrajiny 2019 Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2019 1 742 € Fa search plus
  Globálne rozvojové vzdelávanie pre budúcich novinárov MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 1 697 € Fa search plus
  Štipendium Ústredná vláda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2019 1 675 € Fa search plus
  Štipendium Ústredná vláda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2019 1 595 € Fa search plus
  Gruzínsko a Slovensko: dve cesty k demokracii Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 1 572 € Fa search plus
  Príspevok do ITL UN FCCC 2019 Rámcový dohovor OSN o zmene klímy Ministerstvo životného prostredia SR 2019 1 569 € Fa search plus
  Zariadenie pre Základnú školu v Medjedja Ostatné verejné organizácie v prijímajúcej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 1 494 € Fa search plus
  Vytvorenie hygienických podmienok INŠTITÚCIE VEREJNÉHO SEKTORA Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 1 494 € Fa search plus
  Skvalitnenie športu v Srebrenici Vláda príjemcu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 1 472 € Fa search plus
  Pokračovanie spolupráce v kreatívnom priemysle MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 1 457 € Fa search plus
  458 záznamov (stránka 34 z 39)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 78 603 346 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 7 712 751 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 142 650 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 2 419 151 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 322 831 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 792 633 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 686 118 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 530 363 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 427 341 €
  Úrad jadrového dozoru SR 309 547 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 302 273 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 64 320 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 42 969 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 686 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 700 €