Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Stolné počítače Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 3 500 € Fa search plus
  Zdieľanie skúseností v oblasti zmeny klímy Ústredná vláda Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 5 281 € Fa search plus
  Podpora rozvoja MSP a prepojenie dod. reťazca medzi lokálnymi MSP a veľkými investormi Donorská vláda Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 4 048 € Fa search plus
  Perspektíva modernizácie pre Gagauzsko MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 3 428 € Fa search plus
  Dobrovoľník 1 pre Antimalnutričné centrum v Kibeho Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 1 440 € Fa search plus
  Vyslanie dobrovoľníka do Kambodže, projekt House of Family Phnom Penh I. MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 1 439 € Fa search plus
  Podpora štátnych inštitúcií a budovanie kapacít pri implementácii požiadaviek smernice o čistení mestských odpadových vôd (91/271/EHS) v Gruzínsku INŠTITÚCIE VEREJNÉHO SEKTORA Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 40 500 € Fa search plus
  Výstava o detí migrantov Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 7 000 € Fa search plus
  Podpora kreatívnych podnikateľov a rozvoja sektora kreatívneho priemyslu v Albánsku MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 48 600 € Fa search plus
  Vyslanie experta do Kene - Ten Senses Africa MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 320 € Fa search plus
  Rozvoj športového ihriska v districte Enka Verejné spoločnosti Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 3 409 € Fa search plus
  Vyslanie dobrovoľníka do Albánska MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 2 772 € Fa search plus
  458 záznamov (stránka 34 z 39)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 78 603 346 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 7 712 751 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 142 650 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 2 419 151 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 322 831 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 792 633 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 686 118 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 530 363 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 427 341 €
  Úrad jadrového dozoru SR 309 547 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 302 273 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 64 320 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 42 969 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 686 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 700 €