Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Finančný príspevok na rok 2019 pre Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl (DCAF/ISSAT) Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 25 000 € Fa search plus
  Finančný príspevok na realizáciu podujatia Druhé medzinárodné fórum k východnej Ukrajine MEDZINÁRODNÉ MVO Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 5 000 € Fa search plus
  Financovanie s osobitným účelom pozície konzultanta ČR pre rozvoj podnikania v Európskej banke pre obnovu a rozvoj Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2019 59 095 € Fa search plus
  Farma na chov rýb na Viktóriinom jazere MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 50 348 € Fa search plus
  Európsky pas Sarajevo 2019 MVO v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 1 400 € Fa search plus
  Energicky úsporné spotrebiče MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 6 052 € Fa search plus
  Eco komunita MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 4 200 € Fa search plus
  EUMM Gruzínsko 2019 Donorská vláda Úrad ministerstva vnútra 2019 261 023 € Fa search plus
  EULEX Kosovo 2019 Donorská vláda Úrad ministerstva vnútra 2019 193 295 € Fa search plus
  EUBAM_MD-UA_2019 Donorská vláda Úrad ministerstva vnútra 2019 63 744 € Fa search plus
  EUAM Ukrajina 2019 Ostatné verejné organizácie v krajine donora Úrad ministerstva vnútra 2019 107 188 € Fa search plus
  Dohoda o správe príspevku medzi SR, IBRD a IDA na program PEFA - Fázu V Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj Ministerstvo financií SR 2019 451 304 € Fa search plus
  458 záznamov (stránka 34 z 39)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 78 603 346 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 7 712 751 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 142 650 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 2 419 151 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 322 831 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 792 633 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 686 118 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 530 363 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 427 341 €
  Úrad jadrového dozoru SR 309 547 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 302 273 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 64 320 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 42 969 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 686 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 700 €