Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok do mierových misií MINURSO 3/2019 Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019 4 898 € Fa search plus
  Príspevok do OSN na rok 2020 OSN Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019 464 326 € Fa search plus
  Dobrovoľný neviazaný príspevok do rozp. ICRC 2019 Medzinárodný výbor Červeného kríža Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019 50 000 € Fa search plus
  Materiálna HP Bosna a Hercegovina 2019_1-2 Donorská vláda Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 2019 8 124 € Fa search plus
  Príspevok do UNICEF na projekt Magna v Južnom Sudáne Detský fond OSN Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019 100 000 € Fa search plus
  Príspevok do UNCCD 2019 Konvencia na boj proti dezertifikácii Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 2019 11 310 € Fa search plus
  Podpora rozvoja MSP a prepojenie dod. reťazca medzi lokálnymi MSP a veľkými investormi Donorská vláda Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 4 048 € Fa search plus
  Perspektíva modernizácie pre Gagauzsko MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 3 428 € Fa search plus
  Dobrovoľník 1 pre Antimalnutričné centrum v Kibeho Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 1 440 € Fa search plus
  Vyslanie dobrovoľníka do Kambodže, projekt House of Family Phnom Penh I. MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 1 439 € Fa search plus
  Podpora štátnych inštitúcií a budovanie kapacít pri implementácii požiadaviek smernice o čistení mestských odpadových vôd (91/271/EHS) v Gruzínsku INŠTITÚCIE VEREJNÉHO SEKTORA Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 40 500 € Fa search plus
  Výstava o detí migrantov Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 7 000 € Fa search plus
  458 záznamov (stránka 34 z 39)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 78 603 346 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 7 712 751 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 142 650 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 2 419 151 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 322 831 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 792 633 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 686 118 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 530 363 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 427 341 €
  Úrad jadrového dozoru SR 309 547 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 302 273 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 64 320 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 42 969 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 686 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 700 €