Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2019 Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu Ministerstvo financií SR 2019 55 760 000 € Fa search plus
  Príspevok Slovenskej republiky do ERF 2019 Európska komisia - Európsky rozvojový fond Ministerstvo financií SR 2019 17 181 040 € Fa search plus
  Transformatívne vládnutie a financovanie II Rozvojový program OSN Ministerstvo financií SR 2019 2 250 619 € Fa search plus
  Všeobecné a selektívne navýšenie kapitálu MBOR Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj Ministerstvo financií SR 2019 2 083 120 € Fa search plus
  Príspevok do Zeleného klimatického fondu v roku 2019 Zelený klimatický fond Ministerstvo životného prostredia SR 2019 1 814 059 € Fa search plus
  MZVEZ Admin náklady 2019 Donorská vláda Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019 1 779 850 € Fa search plus
  Štipendium Ústredná vláda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2019 820 820 € Fa search plus
  Výdavky na utečencov v krajine donora 2019 Ústredná vláda Úrad ministerstva vnútra 2019 718 286 € Fa search plus
  Príspevok do WTO za rok 2019 Svetová obchodná organizácia - Medzinárodné obchodné centrum Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 2019 686 118 € Fa search plus
  Úhrada prvej splátky v rámci Spoločného Programovania EÚ v Keni v oblasti rozvojovej spolupráce MEDZINÁRODNÉ MVO Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 625 000 € Fa search plus
  Spoločné programovanie v Keni MEDZINÁRODNÉ MVO Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 625 000 € Fa search plus
  1.splátka do nástroja EÚ pre utečencov v Turecku FriT 2.0 (2019) Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019 620 807 € Fa search plus
  458 záznamov (stránka 1 z 39)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 78 603 346 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 7 712 751 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 142 650 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 2 419 151 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 322 831 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 792 633 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 686 118 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 530 363 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 427 341 €
  Úrad jadrového dozoru SR 309 547 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 302 273 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 64 320 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 42 969 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 686 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 700 €