Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok CITES 2019 Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín Ministerstvo životného prostredia SR 2019 8 396 € Fa search plus
  Príspevok do UNEP 2019 Program OSN pre životné prostredie Ministerstvo životného prostredia SR 2019 100 000 € Fa search plus
  Príspevok do UN Women 2019 Entita OSN pre rodovú rovnosť a posilňovanie postavenia žien Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019 50 000 € Fa search plus
  Finančný príspevok na rok 2019 pre Ženevské centrum(DCAF/ISSAT) Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 45 000 € Fa search plus
  Finančný príspevok na rok 2019 pre Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl (DCAF/ISSAT) Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 25 000 € Fa search plus
  Príspevok WHO 2019 druhá platba Svetová zdravotnícka organizácia - štatutárne príspevky Ministerstvo zdravotníctva SR 2019 263 654 € Fa search plus
  Príspevok WHO 2019 prvá platba Svetová zdravotnícka organizácia - štatutárne príspevky Ministerstvo zdravotníctva SR 2019 266 709 € Fa search plus
  Príspevok ILO 2019 Medzinárodná organizácia práce - štatutárne príspevky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2019 302 273 € Fa search plus
  Príspevok IAEA 2019 Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu - štatutárne príspevky Úrad jadrového dozoru SR 2019 176 853 € Fa search plus
  Zdravotná starostlivosť a nutričná podpora pre vnútorných utečencov v provincii Dohuk Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 39 998 € Fa search plus
  Dobrovoľník 2 pre Lesotho, St. Cecilia Orphanage, Ha Buasono Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 1 440 € Fa search plus
  Dobrovoľník 1 pre Lesotho, St. Cecilia Orphanage, Ha Buasono Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 1 440 € Fa search plus
  458 záznamov (stránka 1 z 39)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 78 603 346 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 7 712 751 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 142 650 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 2 419 151 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 322 831 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 792 633 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 686 118 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 530 363 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 427 341 €
  Úrad jadrového dozoru SR 309 547 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 302 273 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 64 320 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 42 969 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 686 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 700 €