Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Materiálna HP Bosna a Hercegovina 2019_3-4 Donorská vláda Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 2019 2 925 € Fa search plus
  Materiálna HP Afganistan 2019 VIII Donorská vláda Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 2019 31 920 € Fa search plus
  Materiálna HP Bosna a Hercegovina 2019_1-2 Donorská vláda Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 2019 8 124 € Fa search plus
  Príspevok WIPO 2019 Svetová organizácia duševného vlastníctva Úrad priemyselného vlastníctva SR 2019 3 686 € Fa search plus
  OBSE SMM Ukrajina 2019 Donorská vláda Úrad ministerstva vnútra 2019 134 525 € Fa search plus
  MINUJUSTH Haiti 2019 Donorská vláda Úrad ministerstva vnútra 2019 115 045 € Fa search plus
  Materiálna humanitárna pomoc, Ukrajina_2019 Ústredná vláda Úrad ministerstva vnútra 2019 122 528 € Fa search plus
  Materiálna humanitárna pomoc pre utečencov v Grécku 2019 Ústredná vláda Úrad ministerstva vnútra 2019 60 597 € Fa search plus
  Výdavky na utečencov v krajine donora 2019 Ústredná vláda Úrad ministerstva vnútra 2019 718 286 € Fa search plus
  Materiálna humanitárna pomoc, Lebanon_2019 Ústredná vláda Úrad ministerstva vnútra 2019 50 021 € Fa search plus
  Materiálna humanitárna pomoc, Albánsko_2_2019 Ústredná vláda Úrad ministerstva vnútra 2019 59 208 € Fa search plus
  EULEX Kosovo 2019 Donorská vláda Úrad ministerstva vnútra 2019 193 295 € Fa search plus
  458 záznamov (stránka 1 z 39)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 78 603 346 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 7 712 751 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 142 650 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 2 419 151 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 322 831 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 792 633 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 686 118 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 530 363 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 427 341 €
  Úrad jadrového dozoru SR 309 547 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 302 273 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 64 320 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 42 969 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 686 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 700 €