Tabuľky a grafy

Multilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Multilaterálna spolupráca Základný filter - Multilaterálna spolupráca
Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Príspevok MAAE TCF 2018 Úrad jadrového dozoru SR Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (iba príspevky do fondu technickej spolupráce) 2018 131 924 € Fa search plus
Príspevok MINUJUSTH 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2018 47 947 € Fa search plus
Príspevok MINUJUSTH 2018/2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2018 20 621 € Fa search plus
Príspevok MINUJUSTH 2018/3 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2018 53 008 € Fa search plus
Príspevok MINUSCA 2/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2018 27 501 € Fa search plus
Príspevok MINUSCA 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2018 234 635 € Fa search plus
Príspevok MINUSMA 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2018 452 895 € Fa search plus
Príspevok Montreal Protokol 2018 Ministerstvo životného prostredia SR Multilaterálny fond pre implementáciu Montrealského protokolu 2018 327 459 € Fa search plus
Príspevok OHCHR 2/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva (iba mimorozpočtové príspevky) 2018 10 000 € Fa search plus
Príspevok OHCHR 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva (iba mimorozpočtové príspevky) 2018 10 000 € Fa search plus
Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2018 Ministerstvo financií SR Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu 2018 52 750 000 € Fa search plus
Príspevok Slovenskej republiky do ERF 2018 Ministerstvo financií SR Európska komisia - Európsky rozvojový fond 2018 16 511 800 € Fa search plus
78 záznamov (stránka 2 z 7)

Vyplatená suma podľa kódu implementujúceho subjektu

Kód implementujúceho subjektu Vyplatená suma
Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu 52 750 000 €
Európska komisia - Európsky rozvojový fond 16 511 800 €
OSN 5 552 939 €
Medzinárodná asociácia pre rozvoj 3 956 004 €
Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 3 656 920 €
Rada Európy 1 141 403 €
Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo 685 279 €
Svetová zdravotnícka organizácia - štatutárne príspevky 672 460 €
Svetová obchodná organizácia - Medzinárodné obchodné centrum 668 128 €
Medzinárodná organizácia práce - štatutárne príspevky 525 846 €
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu - štatutárne príspevky 518 013 €
Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 454 319 €
Multilaterálny fond pre implementáciu Montrealského protokolu 327 459 €
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 279 868 €
Rozvojový program OSN 256 000 €
Medzinárodná organizácia pre migráciu 215 691 €
Medzinárodná telekomunikačná únia 136 739 €
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (iba príspevky do fondu technickej spolupráce) 131 924 €
Svetová organizácia duševného vlastníctva 118 050 €
Entita OSN pre rodovú rovnosť a posilňovanie postavenia žien 100 000 €
Svetová meteorologická organizácia 90 028 €
Medzinárodná asociácia pre rozvoj - Iniciatíva na multilaterálne odpustenie dlhov 80 000 €
Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl 50 000 €
Demokratický fond OSN 50 000 €
Program OSN pre ľudské sídla 50 000 €
Rámcový dohovor OSN o zmene klímy 47 293 €
Program OSN pre životné prostredie 46 433 €
Úrad pre koordináciu humanitárnych záležitostí OSN 34 000 €
Centrálny fond reakcie na mimoriadne udalosti 30 000 €
Fond OSN na budovanie mieru (Blok 1: len pružné príspevky) 30 000 €
Agentúra OSN pre pomoc a prácu v prospech palenstínskych utečencov na Blízkom východe 30 000 €
Európska a stredozemná organizácia pre ochranu rastlín 26 690 €
Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva (iba mimorozpočtové príspevky) 20 000 €
Svetový potravinový program 12 402 €
Konvencia na boj proti dezertifikácii 11 828 €
Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva 10 000 €
Detský fond OSN 10 000 €
Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín 8 063 €
Populačný fond OSN 5 000 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo financií SR 73 297 804 €
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 11 768 351 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 723 797 €
Ministerstvo zdravotníctva SR 672 460 €
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 668 128 €
Úrad jadrového dozoru SR 649 937 €
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 525 846 €
Ministerstvo životného prostredia SR 519 276 €
Úrad ministerstva vnútra 215 691 €
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 136 739 €
Úrad priemyselného vlastníctva SR 118 050 €
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 500 €

Vyplatená suma podľa typu pomoci

Typ pomoci Vyplatená suma
Core contributions to multilateral institutions 89 300 579 €

Vyplatená suma podľa formy financovania

Typ pomoci Vyplatená suma
Grantová podpora s výnimkou reorganizácie dlhu (vrátane typov podobných grantu) 89 300 579 €