Tabuľky a grafy

Multilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Multilaterálna spolupráca Základný filter - Multilaterálna spolupráca
Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva 2019 10 000 € Fa search plus
Úhrada príspevku do rozpočtu OBSE - splátka na r. 2019 - 2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 2019 104 498 € Fa search plus
Úhrada príspevku do rozpočtu OBSE - splátka na r. 2019 - 1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 2019 104 095 € Fa search plus
Všeobecné a selektívne navýšenie kapitálu MBOR Ministerstvo financií SR Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj 2019 2 083 120 € Fa search plus
UNMISS - Južný Sudán 16.03.2019-30.6.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2019 42 655 € Fa search plus
UNMISS - Južný Sudán 1.1.2019-15.03.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2019 30 006 € Fa search plus
U.N. Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUSCO) 1.4-30.6.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2019 36 020 € Fa search plus
Príspevok do mierových misií MINURSO 3/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2019 4 898 € Fa search plus
Príspevok do mierových misií MINURSO 3/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2019 2 200 € Fa search plus
Príspevok do mierových misií MINURSO 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2019 1 124 € Fa search plus
Príspevok do mierových misií MINURSO 2/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2019 2 316 € Fa search plus
Príspevok do Zeleného klimatického fondu v roku 2019 Ministerstvo životného prostredia SR Zelený klimatický fond 2019 1 814 059 € Fa search plus
86 záznamov (stránka 1 z 8)

Vyplatená suma podľa kódu implementujúceho subjektu

Kód implementujúceho subjektu Vyplatená suma
Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu 55 760 000 €
Európska komisia - Európsky rozvojový fond 17 181 040 €
Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj 2 083 120 €
Zelený klimatický fond 1 814 059 €
Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 993 558 €
OSN 721 536 €
Svetová obchodná organizácia - Medzinárodné obchodné centrum 686 118 €
Svetová zdravotnícka organizácia - štatutárne príspevky 530 363 €
Rada Európy 486 219 €
Multilaterálny fond pre implementáciu Montrealského protokolu 364 077 €
Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo 340 968 €
Medzinárodná organizácia práce - štatutárne príspevky 302 273 €
Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 270 997 €
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 208 593 €
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu - štatutárne príspevky 176 853 €
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (iba príspevky do fondu technickej spolupráce) 132 694 €
Medzinárodná organizácia pre migráciu 121 040 €
Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva 110 000 €
Program OSN pre životné prostredie 100 000 €
Medzivládny panel o zmene klímy 100 000 €
Medzinárodná asociácia pre rozvoj - Iniciatíva na multilaterálne odpustenie dlhov 90 000 €
Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl 70 000 €
Rozvojový program OSN 50 000 €
Entita OSN pre rodovú rovnosť a posilňovanie postavenia žien 50 000 €
Svetová poštová únia 38 979 €
Agentúra OSN pre pomoc a prácu v prospech palenstínskych utečencov na Blízkom východe 30 000 €
Rámcový dohovor OSN o zmene klímy 28 974 €
Európska a stredozemná organizácia pre ochranu rastlín 26 830 €
Fond OSN na budovanie mieru (Blok 1: len pružné príspevky) 26 700 €
Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva (iba mimorozpočtové príspevky) 25 844 €
Medzinárodná telekomunikačná únia 25 341 €
OECD Rozvojové centrum 22 158 €
Medzinárodná asociácia pre testovanie osív 17 910 €
Svetový potravinový program 13 448 €
Konvencia na boj proti dezertifikácii 11 310 €
Detský fond OSN 10 000 €
Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín 8 396 €
Populačný fond OSN 5 000 €
Svetová organizácia duševného vlastníctva 3 686 €
Svetová meteorologická organizácia 3 645 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo financií SR 75 114 160 €
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 3 021 353 €
Ministerstvo životného prostredia SR 2 419 151 €
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 686 118 €
Ministerstvo zdravotníctva SR 530 363 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 397 018 €
Úrad jadrového dozoru SR 309 547 €
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 302 273 €
Úrad ministerstva vnútra 121 040 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 70 000 €
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 64 320 €
Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 686 €
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 700 €

Vyplatená suma podľa typu pomoci

Typ pomoci Vyplatená suma
Core contributions to multilateral institutions 83 041 729 €

Vyplatená suma podľa formy financovania

Typ pomoci Vyplatená suma
Grantová podpora s výnimkou reorganizácie dlhu (vrátane typov podobných grantu) 80 958 609 €
Formou depozitu 2 083 120 €