Časové rady

Bilaterálna spolupráca

Bilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Vybudovanie pilotného zariadenia pre produkciu a výskum potravinársky využiteľného hmyzu v Kenskej republike Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine 2021 109 234 € Fa search plus
  WASH intervencia v oblasti Baalbek pre sýrskych utečencov a Libanončanov Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine 2021 20 642 € Fa search plus
  Projekt globálneho rozvojového vzdelávania "Aj my sme tu doma II" Ministerstvo spravodlivosti SR Medzinárodná organizácia pre migráciu 2021 30 000 € Fa search plus
  Výmena okien na škole v Selenči Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Iné verejné subjekty v prijímajúcej krajine 2021 4 000 € Fa search plus
  EUAM Ukrajina 2021 Úrad ministerstva vnútra Iné verejné subjekty v donorskej krajine 2021 75 165 € Fa search plus
  Príspevok SR pre Medzinárodnú organizáciu pre migráciu v Afghanistane na rok 2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Medzinárodná organizácia pre migráciu 2021 100 000 € Fa search plus
  EULEX Kosovo 2021 Úrad ministerstva vnútra Donorská vláda 2021 131 253 € Fa search plus
  Príspevok SR do Osobitnej monitorovacej misie OBSE na Ukrajine 01.04.2021 - 31.03.2022 - 75% Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 2021 68 425 € Fa search plus
  MHP Čierna hora 2021 Úrad ministerstva vnútra Ústredná vláda 2021 56 504 € Fa search plus
  Projekty Medzinárodného Vyšehradského fondu 2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ostatné 2021 650 000 € Fa search plus
  Darovanie COVID-19 vakcín AstraZeneca pre Ukrajinu Ministerstvo zdravotníctva SR Ústredná vláda 2021 174 000 € Fa search plus
  Štipendium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ústredná vláda 2021 86 100 € Fa search plus
  3314 záznamov (stránka 2 z 277)

  Vyplatená suma 2013 - 2021 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 11 959 306 €
  2014 12 279 254 €
  2015 15 511 776 €
  2016 21 029 803 €
  2017 30 811 174 €
  2018 27 456 410 €
  2019 19 320 950 €
  2020 33 379 556 €
  2021 30 818 485 €