Časové rady

Bilaterálna spolupráca

Bilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Administratívne náklady spojené s účasťou na ITC/ATI konferencii Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2017 1 182 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené s účasťou na konferencii a stretnutí ATI Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2019 1 769 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené s účasťou na konferencii k budovaniu kapacít v daňovej oblasti Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2018 4 298 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so stretnutím s KfW k zapájaniu súkromného sektora do rozvojovej soplupráce Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2019 4 023 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so zasadnutím DAC OECD k peer-review SK ODA Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2018 1 478 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so zasadnutím Dozornej rady CEF Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2018 713 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so zasadnutím Dozornej rady CEF 2019 Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2019 2 104 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so zasadnutím partnerov a poradného orgánu CE Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2017 538 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so zasadnutím partnerov a poradného orgánu CEF 2018 Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2018 488 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so zasadnutím partnerov a poradného orgánu CEF 2019 Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2019 747 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so účasťou na Výročnom zasadnutí Learn4Dev networku 2019 Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2019 1 067 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so účasťou na konferencii HBOR Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2018 1 391 € Fa search plus
  3314 záznamov (stránka 3 z 277)

  Vyplatená suma 2013 - 2021 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 11 959 306 €
  2014 12 279 254 €
  2015 15 511 776 €
  2016 21 029 803 €
  2017 30 811 174 €
  2018 27 456 410 €
  2019 19 320 950 €
  2020 33 379 556 €
  2021 30 818 485 €