Časové rady

Celková spolupráca

Celková spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Mzdové náklady zamestnancov MF SR podieľajúcich sa na aktivitách súvisiacich s ODA 2013 Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2013 52 000 € Fa search plus
  Príspevok SR do ERF 2014 Európska komisia – Európsky rozvojový fond Ministerstvo financií SR 2014 6 603 048 € Fa search plus
  Študijná návšteva moldavských expertov v rámci "SR-UNDP projektu" / konzultácie s MF SR Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2014 150 € Fa search plus
  EBOR - Regionálny fond E5P - Moldavsko MULTILATERÁLNE ORGANIZÁCIE Ministerstvo financií SR 2014 50 000 € Fa search plus
  Študijná návšteva ukrajinských expertov v SR v rámci programu pre štátnych zamestnancov MVF / konzultácie s MF SR Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2014 110 € Fa search plus
  Príspevok SR do vzdelávacieho inštitútu Svetovej banky Leadership, Learning and Innovation (LLI) Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj Ministerstvo financií SR 2015 400 000 € Fa search plus
  Štúdijná návšteva z Ministerstva financií Moldavska Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2015 250 € Fa search plus
  Mzdové náklady zamestnancov MF SR podieľajúcich sa na aktivitách súvisiacich s ODA 2015 Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2015 52 000 € Fa search plus
  Štúdijná návšteva pre mongolské Generálne riaditeľstvo daňovej správy Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2015 1 350 € Fa search plus
  Pristúpenie SR k financovaniu Iniciatívy na multilaterálne odpustenie dlhov v rámci 15. doplnenia zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj – IDA Medzinárodná asociácia pre rozvoj - Multilaterálna iniciatíva na odpustenie dlhov Ministerstvo financií SR 2016 80 000 € Fa search plus
  Zasadnutie Projektovej skupiny EÚ – Ukraina k implementácii strategickej štruktúry pre colnú spoluprácu Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2016 150 € Fa search plus
  Stretnutie pracovnej skupiny pre uľahčovanie obchodu Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2016 150 € Fa search plus
  3923 záznamov (stránka 3 z 327)

  Vyplatená suma v rokoch 2013 - 2021 podľa typu toku

  Rok Typ toku Vyplatená suma
  2013 ODA 64 580 131 €
  2014 ODA 62 649 961 €
  2015 ODA 76 551 079 €
  2016 ODA 93 652 967 €
  2017 ODA 105 139 107 €
  2018 ODA 116 756 989 €
  2019 ODA 102 362 679 €
  2020 ODA 124 689 715 €
  2021 ODA 131 206 903 €

  Vyplatená suma v rokoch 2013 - 2021 podľa financujúceho subjektu

  Year Financujúci subjekt Vyplatená suma
  2013 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 6 070 013 €
  2013 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 3 301 449 €
  2013 Ministerstvo financií SR 49 488 595 €
  2013 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 411 643 €
  2013 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 0 €
  2013 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 0 €
  2013 Ministerstvo zdravotníctva SR 373 838 €
  2013 Ministerstvo životného prostredia SR 235 565 €
  2013 Úrad ministerstva vnútra 1 647 871 €
  2013 Úrad jadrového dozoru SR 328 294 €
  2013 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 159 266 €
  2013 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 0 €
  2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 237 471 €
  2013 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 6 600 €
  2013 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 0 €
  2013 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 0 €
  2013 Kancelária Národnej rady SR 15 000 €
  2013 Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 374 €
  2013 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 57 242 €
  2013 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 0 €
  2013 Ministerstvo spravodlivosti SR 0 €
  2013 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 243 910 €
  2014 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 3 808 969 €
  2014 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2 790 326 €
  2014 Ministerstvo financií SR 49 685 573 €
  2014 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 290 144 €
  2014 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 0 €
  2014 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 0 €
  2014 Ministerstvo zdravotníctva SR 481 654 €
  2014 Ministerstvo životného prostredia SR 367 889 €
  2014 Úrad ministerstva vnútra 2 008 072 €
  2014 Úrad jadrového dozoru SR 299 956 €
  2014 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 174 798 €
  2014 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 0 €
  2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 353 169 €
  2014 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 0 €
  2014 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 4 057 €
  2014 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 20 000 €
  2014 Kancelária Národnej rady SR 0 €
  2014 Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 362 €
  2014 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 40 195 €
  2014 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 0 €
  2014 Ministerstvo spravodlivosti SR 0 €
  2014 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 321 797 €
  2015 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 4 991 268 €
  2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 4 093 348 €
  2015 Ministerstvo financií SR 58 997 057 €
  2015 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 433 845 €
  2015 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 0 €
  2015 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 0 €
  2015 Ministerstvo zdravotníctva SR 545 095 €
  2015 Ministerstvo životného prostredia SR 237 984 €
  2015 Úrad ministerstva vnútra 3 278 619 €
  2015 Úrad jadrového dozoru SR 285 648 €
  2015 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 200 522 €
  2015 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 132 092 €
  2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 266 739 €
  2015 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 5 500 €
  2015 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 0 €
  2015 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 661 312 €
  2015 Kancelária Národnej rady SR 0 €
  2015 Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 908 €
  2015 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 43 178 €
  2015 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 0 €
  2015 Ministerstvo spravodlivosti SR 0 €
  2015 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 374 964 €
  2016 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 780 648 €
  2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 14 705 395 €
  2016 Ministerstvo financií SR 65 456 733 €
  2016 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 778 558 €
  2016 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 0 €
  2016 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 0 €
  2016 Ministerstvo zdravotníctva SR 546 551 €
  2016 Ministerstvo životného prostredia SR 265 450 €
  2016 Úrad ministerstva vnútra 5 305 285 €
  2016 Úrad jadrového dozoru SR 176 050 €
  2016 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 178 061 €
  2016 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 19 286 €
  2016 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 37 291 €
  2016 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 0 €
  2016 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 5 873 €
  2016 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 0 €
  2016 Kancelária Národnej rady SR 0 €
  2016 Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 818 €
  2016 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 45 384 €
  2016 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 0 €
  2016 Ministerstvo spravodlivosti SR 0 €
  2016 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 348 584 €
  2017 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 846 962 €
  2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 21 812 326 €
  2017 Ministerstvo financií SR 67 171 886 €
  2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 440 453 €
  2017 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 0 €
  2017 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 0 €
  2017 Ministerstvo zdravotníctva SR 487 810 €
  2017 Ministerstvo životného prostredia SR 363 695 €
  2017 Úrad ministerstva vnútra 3 668 459 €
  2017 Úrad jadrového dozoru SR 314 308 €
  2017 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 917 369 €
  2017 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 39 635 €
  2017 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 680 966 €
  2017 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 0 €
  2017 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 8 894 €
  2017 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 0 €
  2017 Kancelária Národnej rady SR 0 €
  2017 Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 489 €
  2017 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 43 397 €
  2017 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 0 €
  2017 Ministerstvo spravodlivosti SR 0 €
  2017 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 339 458 €
  2018 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 163 392 €
  2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 26 678 146 €
  2018 Ministerstvo financií SR 77 048 863 €
  2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 744 972 €
  2018 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 500 €
  2018 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 44 573 €
  2018 Ministerstvo zdravotníctva SR 672 460 €
  2018 Ministerstvo životného prostredia SR 519 276 €
  2018 Úrad ministerstva vnútra 2 037 437 €
  2018 Úrad jadrového dozoru SR 649 937 €
  2018 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 668 128 €
  2018 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 0 €
  2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
  2018 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 0 €
  2018 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
  2018 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 0 €
  2018 Kancelária Národnej rady SR 0 €
  2018 Úrad priemyselného vlastníctva SR 118 050 €
  2018 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 136 739 €
  2018 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 0 €
  2018 Ministerstvo spravodlivosti SR 0 €
  2018 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 525 846 €
  2019 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 358 297 €
  2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 7 712 751 €
  2019 Ministerstvo financií SR 78 603 346 €
  2019 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 427 341 €
  2019 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 700 €
  2019 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 1 784 353 €
  2019 Ministerstvo zdravotníctva SR 530 363 €
  2019 Ministerstvo životného prostredia SR 2 419 151 €
  2019 Úrad ministerstva vnútra 2 322 831 €
  2019 Úrad jadrového dozoru SR 309 547 €
  2019 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 686 118 €
  2019 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 0 €
  2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 792 633 €
  2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 0 €
  2019 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 42 969 €
  2019 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 0 €
  2019 Kancelária Národnej rady SR 0 €
  2019 Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 686 €
  2019 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 64 320 €
  2019 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 0 €
  2019 Ministerstvo spravodlivosti SR 0 €
  2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 302 273 €
  2020 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 3 824 960 €
  2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 9 242 734 €
  2020 Ministerstvo financií SR 102 639 498 €
  2020 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 610 091 €
  2020 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 700 €
  2020 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 1 689 030 €
  2020 Ministerstvo zdravotníctva SR 501 249 €
  2020 Ministerstvo životného prostredia SR 528 201 €
  2020 Úrad ministerstva vnútra 2 676 179 €
  2020 Úrad jadrového dozoru SR 304 426 €
  2020 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 736 656 €
  2020 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 106 775 €
  2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 381 431 €
  2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 0 €
  2020 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 0 €
  2020 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 0 €
  2020 Kancelária Národnej rady SR 0 €
  2020 Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 829 €
  2020 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 47 473 €
  2020 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 55 500 €
  2020 Ministerstvo spravodlivosti SR 0 €
  2020 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 338 983 €
  2021 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 985 453 €
  2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 9 343 121 €
  2021 Ministerstvo financií SR 98 012 749 €
  2021 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 611 272 €
  2021 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 0 €
  2021 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 0 €
  2021 Ministerstvo zdravotníctva SR 9 941 269 €
  2021 Ministerstvo životného prostredia SR 1 031 960 €
  2021 Úrad ministerstva vnútra 2 765 895 €
  2021 Úrad jadrového dozoru SR 313 467 €
  2021 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 735 901 €
  2021 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 0 €
  2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 500 115 €
  2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 0 €
  2021 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 100 000 €
  2021 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 50 000 €
  2021 Kancelária Národnej rady SR 0 €
  2021 Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 821 €
  2021 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 47 479 €
  2021 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 397 850 €
  2021 Ministerstvo spravodlivosti SR 30 000 €
  2021 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 336 551 €